Lietuvos dalyviams

 

Konferencijos mokestis pranešėjams iš Lietuvos

Siekiant paskatinti Lietuvos mokslininkus pasidalyti tyrimų rezultatais ir naujausiomis žiniomis su kolegomis SOCIN konferencijoje,  Mykolo Romerio universitetas Lietuvos pranešėjams taiko sumažintą konferencijos dalyvio mokestį:

  • Pranešėjai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų    100 Lt
  • Mykolo Romerio universiteto mokslininkai, dėstytojai ir doktorantai    40 Lt

Kviečiame dalyvauti!