About

 

Social Innovations: Theoretical and Practical Insights

SOCIN 2014

October 23-24, 2014,

Vilnius, Lithuania

Social innovations are processes where social, public policy and economy is developed by the creation of new ideas, products, services, and business models for a strong and sustained development. The concept of social innovations involves several spheres of knowledge, from justice and human rights aspects to social technologies, sustainable development in a global changing environment, quality of life and values. This multidisciplinary approach allows to integrate social, economic and environmental aspects and create the basis for a common understanding of different disciplines. The finding of the common ground for the different disciplines is fundamental for a wide understanding of the problems that affects the society in a local, regional and global contexts, facilitating the creation and implementation of ideas and solutions towards sustainability.

Social Innovations: Theoretical and Practical Insights (abbrev. SOCIN) is an annual international conference organized at Mykolas Romeris University, Lithuania.

SOCIN 2014 aims to discuss theoretical concept and practical implications of social innovations for positive societal change, improvement and development in a changing world.

Mykolo Romerio universiteto Mokslo dienos 2014

Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos

Spalio 23-24 d., 2014 m.,

Vilnius, Lietuva

MRU Mokslo dienos 2014: ”Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos” – tai tęstinė tarptautinė mokslinė konferencija, skirta pasidalyti įžvalgomis ir plėtoti diskusiją apie socialinių inovacijų plėtrą socialinių ir humanitarinių mokslų bei praktikos sankirtoje.

Svarbios datos

Iki 2014 rugsėjo 10 d. registracija ir išplėstinių santraukų pateikimas (registracija per prieigą konferencijos puslapyje).

Pranešimas apie santraukos tinkamumą – per 10 darbo dienų nuo santraukos gavimo el.paštu socin@mruni.eu

Iki 2014 spalio 10 d. atrinktų straipsnių pateikimas ir dalyvio mokesčio apmokėjimas.

Oficialios konferencijos kalbos – lietuvių ir anglų. Publikacijų kalba – anglų.

Pranešimų santraukos ir straipsniai konferencijos leidiniui turėtų būti pateikiami, užpildant santraukos formą bei straipsnio formą. Straipsnio apimtis – 12-24 psl. Užpildytos formos turėtų būti pridedamos ir  išsiunčiamos.

SOCIN 2014 konferencija organizuojama 5 sekcijose:

Sekcija A: Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės

Kontaktinis asmuo: prof. dr. Eglė Bilevičiūtė

eglek@mruni.eu

Sekcija B: Socialinės technologijos

Kontaktiniai asmenys: prof. dr. Aelita Skaržauskienė ir Gintarė Paražinskaitė

giparaz@mruni.eu

Sekcija C: Šalies darni plėtra globalizacijos sąlygomis

Kontaktiniai asmenys: prof. dr. Vladimiras Gražulis ir Janina Čižikienė

csekcija2014@mruni.eu

Sekcija D: Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas

Kontaktinis asmuo: prof. dr. Sarmitė Mikulionienė

sarmite@mruni.eu

Sekcija E: Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje

Kontaktinis asmuo: doc. dr. Povilas Aleksandravičius

povilasal@mruni.eu